Zapytania ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest: Zapewnienie i dostarczenie materiałów dydaktycznych w postaci podręczników i ćwiczeń do nauki języka angielskiego na poziomie A1 i A2 – English file lub równoważny (360 kompletów) w ramach realizacji projektu pt. Kurs języka angielskiego dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa łódzkiego.

Wybór najkorzystniejszej oferty