Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie „Kurs języka angielskiego dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa łódzkiego” może wziąć udział osoba, która w chwili przystąpienia do projektu spełnia następujące kryteria:

 • jest osobą w wieku 18 lat i więcej,
 • jest osobą o najniższych kompetencjach, tj. posiada wykształcenie najwyżej gimnazjalne (do poziomu ISCED 2 włącznie),
 • jest osobą zamieszkującą (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego1) na terenie woj. Łódzkiego
 • jest osobą z obszarów wiejskich lub bardzo słabo zaludnionych (stopień urbanizacji DEGURBA 3),
 • nie posiada znajomości języka angielskiego,
 • z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem kompetencji językowych.

 

Na dodatkowe punkty w procesie rekrutacji mogą liczyć osoby, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy:

 • osoby po 50 roku życia – 2 pkt
 • osoby niepełnosprawne2 – 2 pkt
 • osoba bierna zawodowo lub bezrobotna3 – 2 pkt

 

Szczegółowe informacje na temat REKRUTACJI uzyskasz pisząc do nas poprzez formularz kontaktowy (z boku strony) lub dzwoniąc pod numer telefonu: +48 577 455 552

Zapraszamy także do działu REKRUTACJA

 

 

 1. osoba zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: Rozdział II art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
 2. weryfikacja na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności
 3. weryfikacja na podstawie oświadczenia lub w przypadku osób zarejestrowanych w PUP – zaświadczenia z PUP