Jak się zgłosić?

TRWA REKRUTACJA DO I EDYCJI PROJEKTU!

Miło nam poinformować, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Kurs języka angielskiego dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa łódzkiego”. Rekrutacja trwać będzie w okresie od 01.06.2017r do czasu zrekrutowania pełnej liczby Uczestników/czek projektu.

JAK STAĆ SIĘ UCZESTNIKIEM PROJEKTU KROK PO KROKU?

KROK 1 – ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Informacje na temat prowadzonej rekrutacji i udzielonego wsparcia dostępne są w REGULAMINIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

KROK 2 – ZŁÓŻ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie stosownych dokumentów osobiście lub przesłanie drogą pocztową na adres Biura projektu – ul. Piotrkowska 173, lok.102, 90-447 Łódź
Wszelkie dokumenty do uzupełnienia znajdują się w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE.
Złożenie Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu. Musimy zbadać, czy spełniasz wymogi grupy docelowej opisanej w projekcie.

KROK 3 –OCZEKUJ NA KONTAKT Z NASZEJ STRONY

Dokumenty rekrutacyjne będą na bieżąco sprawdzane i oceniane. Niekompletne dokumenty mogą zostać uzupełnione przez Kandydata/tkę w ciągu 5 dni od wezwania przez Realizatora Projektu.
Do dalszego procesu rekrutacyjnego brane będą tylko kompletne zgłoszenia, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą wypełnienia.

Stworzona zostanie lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Osoby zakwalifikowane zostaną o tym fakcie poinformowane drogą mailową lub telefonicznie.

KROK 4 –PODPISZ UMOWĘ UCZESTNICTWA

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zaproszone zostaną do podpisania umowy uczestnictwa wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji uzyskasz pisząc do nas poprzez formularz kontaktowy (z boku strony) oraz pod numerem telefonu +48 577 455 552